Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-01-07

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Różne umowy› Informatyczne› Budowlane› Dzierżawy› Umowy związane ze świadczeniem usług› Użyczenia› Spedycji i składu› Licencyjne› Zlecenia› Umowy spółek› Umowy związane z pracą› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Różne› Ubezpieczenia› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Wnioski do spółdzielni› Pomoc Społeczna› Sprawozdawczość Budżetowa› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Oferty handlowe› Import i eksport› Zamówienia, reklamacje› Pisma grzecznościowe› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Znaleziono 19 dokumentów

Dla zapytania: dofinansowanie dla niepelnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych
Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych dla osób niepełnosprawnych. Dokument Word ...
Wniosek o dofinansowanie wczasów lub wczasy pod gruszą
Wniosek składany jest przez pracownika do zakładu pracy do działu Spraw Socjalnych. Wniosek o dofinansowanie wczasów lub o wczasy \"pod gruszą\" jest zapisany w ...
Wniosek o dofinansowanie badań naukowych
Wniosek o dofinansowanie badań naukowych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera cztery strony A4 jest przygotowany ...
Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków
Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu ...
Wniosek o dofinansowanie projektu celowego
Wniosek o dofinansowanie projektu celowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wydruku i edycji. ...
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównania różnicy między regionami
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównania różnicy między regionami jest zapisany w formacie doc. Dokument należy ...
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest zapisany ...
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Prośba o dofinansowanie podręczników szkolnych dla dziecka
Kiedy pogarsza Ci się sytuacja finansowa w domu, a do tego trzeba kupić nowe podręczniki dla dzieci - może okazać się, że braknie pieniędzy. W takiej sytuacji możesz ...
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą ...
Wniosek o likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dokument ...
Umowa o stypendium za wyniki w nauce
Umowa o stypendium za wyniki w nauce. Dokument Word do edycji. Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin ...
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Dokument Word do edycji. Oświadczenie, w którym zawarte są dane dotyczące osób pozostających ...
Umowa Darowizny
Umowa Darowizny Dokument w formacie Word - do edycji. Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki ...