Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2016-06-10

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› INNE URZĘDY› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› PRACA› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› UMOWY› Różne umowy› Umowy spółek› Najmu - sprzedaży› Informatyczne› Umowy związane z pracą› Budowlane› Użyczenia› Spedycji i składu› Licencyjne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Zlecenia› UNIA EUROPEJSKA› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› URZĄD SKARBOWY› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Wnioski i podania› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Znaleziono 30 dokumentów

Dla zapytania: likwidacja dzialalnosci gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej
Likwidacja działalności gospodarczej. Dokument Word do edycji. Pismo z do Urzędu ze zgłoszeniem likwidacji działalności gospodarczej. ...
Informacja o likwidacji działalności gospodarczej
Informacja o likwidacji działalności gospodarczej. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej. ...
Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalnosci gospodarczej
Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalnosci gospodarczej. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z informacją dla Urzędu Skarbowego o likwidacji ...
Zawieszenie działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności gospodarczej Dokunemt Word do wypełnienia. Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd ...
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.
NIP 3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Dokument zapisany w formacie ...
Zgłoszenie działalności gospodarczej
Zgłoszenie działalności gospodarczej. Dokunemt Word do wypełnienia. Gotowy dokument do wypełnienia, w którym zawarte są wszystkie informacje potrzebne dla Urząd ...
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć do Prezydenta Miasta. Dokument sporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej
Oświadczenie o działalności gospodarczej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie województwa, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia ...
Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji ...
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą ...
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
Wniosek o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym
Wniosek o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i z różnych ...
Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej
Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Dokunemt Word do wypełnienia. Pismo do Wydziału Handlu Ewidencji Działalności gospodarczej. ...
Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
KRS Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie. Formularz zapisany w programie "Word" przygotowany do wypełnienia i ...
Zestawienie kosztów użtkowania pojazdu do celów prowadzonej działalności gospodarczej
Dokument zapisany w arkuszu kalkulacyjnym gotowy do edycji i wydruku. ...
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Wniosek o likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dokument ...
Formularz zamknięcia rachunku bieżącego w mBanku
Formularz zamknięcia rachunku bieżącego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
Wniosek o likwidacji ławek spod bloku
Wniosek, jaki należy złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu likwidacji ławek spod bloku. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
Informacja o likwidacji sklepu
Informacja o likwidacji sklepu. Dokument Word do edycji. Pismo dla najlepszego partnera handlowego z informacją o likwidacji sklepu i pierwszeństwie do kupna ...
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy złożyć w Urzędzie Miasta. ...
Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego
Jak uzyskać dowód osobisty? Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ...
Faktura VAT (z nowymi stawkami podatkowymi 23%,8%,5%)
Faktura VAT z nowymi stawkami podatkowymi (23%,8%,3%) w formie Excela. Druk faktury automatycznie sumuje kwoty netto, VAT, brutto oraz towary. W dokumencie należy ...
KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa. ...
Udział kosztów działalności operacyjnej w kosztach
Wzór wraz z interpretacją wskaźnika w dokumencie Word. Analiza wskaźnikowa nie może być wykonana przy użyciu jednego wskaźnika. W celu prawidłowej oceny kondycji ...
Prezentacja działalności firmy
Prezentacja działalności firmy. Dokument Word do edycji. Wzór pisma na przykładzie firmy zaopatrującej hotele i restauracje w mięso z krótką prezentacją firmy ...
Gratulacje z powodu poszerzenia działalności firmy
Gratulacje z powodu poszerzenia działalności firmy. Dokument Word do edycji. Pismo z gratulacjami z powodu poszerzenia działalności firmy. ...
POG-2A
Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, ...