Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Wzory podań

Przykładowe podanie do urzędu skarbowego, ZUSu oraz przykładowe podanie do pracy.

Szukaj:

Kategorie:

› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› PRAWO PRACY› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Dokumenty kadrowe› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Informatyczne› Umowy związane z pracą› Budowlane› Użyczenia› Spedycji i składu› Licencyjne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Zlecenia› Różne umowy› Umowy spółek› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH. Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

AKC-3 /AKC- 3ZH. Deklaracja dla podatku akcyzowego.
Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy jest, dokument do pobrania,
wysokość podatku akcyzowego, dokumenty do pobrania,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od sprzedaży,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
podatek akcyzowy od samochodow, ustawa o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy ustawa, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
podatek akcyzowy od samochodu,

AKC-3/A . Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A. Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego.
Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, charakterystyka podatku akcyzowego, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy definicja, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego od samochodów, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, a k c -3/a, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,

AKC-3/B. Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B. Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatek akcyzowy na alkohol,
wpływy z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, akc -3/b,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
charakterystyka podatku akcyzowego, podatki akcyzowe,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy za samochód, stawki podatku akcyzowego 2007, dokumenty do pobrania,
kwota podatku akcyzowego,

AKC-3/C. Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kwota podatku akcyzowego, podatek akcyzowy zwrot,
podatek akcyzowy od aut,
podatek akcyza, dokumenty do pobrania, zwolnienie z podatku akcyzowego,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy definicja, dokumenty online do pobrania,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,

AKC-3/D. Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/D. Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych .
Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
podatki akcyza, stawki podatku akcyzowego,
wpływy z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochód, podatek akcyzowy od aut, harmonizacja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest, obliczanie podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
zwolnienie z podatku akcyzowego,
departament podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym 2007,

AKC-3/E .Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E .Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodow,
kwota podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy 2007, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
podatki akcyza,
akc - 3/e, podatek akcyzowy od samochodów,
akc 3/e, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy od paliw,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, co to jest podatek akcyzowy, zwrot podatku akcyzowego za samochód,

AKC-3/F. Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F. Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcyza i podatek,
podatek akcyzowy od samochodów, zwolnień od podatku akcyzowego, podatek akcyzowy,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007, dokumenty do pobrania, podatek akcyza, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
zwolnienia od podatku akcyzowego, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, obliczenie podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym 2007, akc - 3/f,

AKC-3/G. Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G. Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych.
Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc - 3/g,
wpływy z podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, podatek akcyzowy zwrot, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
dokumenty do pobrania, dokument do pobrania, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy na paliwa,
zwrot podatku akcyzowego, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,

AKC-3/H. Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H. Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od pojazdów, podatek akcyzowy na alkohol, podatek akcyzowy od samochodu, departament podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
obliczenie kwot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy za samochód,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, zwolnień od podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochód, zwolnienia od podatku akcyzowego, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy ustawa, zwrot podatku akcyzowego za samochody,

AKC-3/I. Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I. Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawki podatku akcyzowego 2007, podatek akcyzowy akc,
deklaracja dla podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot części podatku akcyzowego,
wniosek zwrot podatku akcyzowego, harmonizacja podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym,
akcyza i podatek, podatek akcyzowy na paliwa, zwrot podatku akcyzowego za samochody,
podatek akcyzowy jest, zwolnienia z podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania,

AKC-3/J. Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J. Informacja o podatku akcyzowym
AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za samochody,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
zwolnień od podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego, departament podatku akcyzowego,
obliczenie podatku akcyzowego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodu osobowego, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na samochody,

AKC-S. Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotyczy

›› Pobierz teraz

AKC-S. Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotyczy. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, wniosek zwrot podatku akcyzowego, kwota podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania, podatek vat akcyza, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
dokument online,
zwrot części podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochód,
akc- 3/s,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
dokumenty do pobrania, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
harmonizacja podatku akcyzowego,